Anbefalinger

Forældre

Lise har, med sikker hånd, ført Karla (og os) op ad Alkalærs læsetrappe og har undervejs sikret sig, at få lukket de faglige huller Karla har haft i sin læseudvikling. Karla er på mindre end et år gået fra ikke, at kunne læse selv de mest simple bøger til nu, at kunne læse på 2. klasses niveau. Det vigtigste er dog, at Karla har fået lyst til læring og større mod på at gå i skole. Håbløsheden er afløst af stolthed over, at kunne mestre. Karla er blevet mødt med stor omsorg og har på intet tidspunkt følt sig presset eller ”forkert” ved at gå hos Lise. Tværtimod. Karla opleves nu også af sine lærere i folkeskolen, som en langt mere engageret og deltagende elev i den daglige undervisning i skolen. Lise har ligeledes hjulpet os med, at opnå større forståelse for de problematikker Karlas læsevanskeligheder medfører. Lise har været en stor hjælp og støtte i processen. ,
Forældre til Karla
"Vores søn har virkelig, gennem den måde du har undervist på oplevet, hvad det vil sige, at føle sig set, hørt og forstået. Vi har fået en dreng, som har lært så meget på det år du har haft ham, og som fik lysten tilbage for at gå i skole."
Forældre til Martin
"Det har været guld værd at opleve en lærer, der møder og anerkender børnene hvor de er, og arbejder ud fra det, både fagligt og socialt. Tak for god klasseledelse med en respektfuld tilgang til børnene, det skaber selvværd og trivsel.",
Forældre til Mads

Lærere & Pædagoger

"Hun kan noget helt særligt og har en fantastisk inspirerende tilgang til læsetræning og generelt til mennesker"
Kenneth Sommer
Pædagog
"Lise er en meget nærværende og dygtig underviser. Lise er stærk i relationsdannelse og kan lære dit barn at læse på en god og kreativ måde."


Pernille Gholamian
Lærer
"Lise er bare det skønneste og den dygtigste lærer med hjertet til alle børn der har det svært. Med glæde anbefaler jeg Lise, hun gør en meget stor forskel. Alle er heldige, hvis de møder Lise og har hende som lærer!"
Charlotte V. Pedersen
Lærer