Sådan underviser jeg

Min mangeårige erfaring har vist mig, at der ikke findes én tilgang til læring, som er den rigtige for alle. Derfor er det enormt vigtigt, at være opmærksom på den enkelte elevs behov og tilpasse læringssituationen herefter. Derudover arbejder jeg med nogle grundprincipper, som det er min erfaring, at alle profiterer af:

 • Det er den, der arbejder, der lærer noget”. Det gælder om, at være med i så mange processer som overhovedet muligt, for at lære mest muligt og bevare sin nysgerrighed
 • Keep it simple
 • Lær én ny ting ad gangen
 • Sørg for, at det nye stof bliver automatiseret og sikkert indlært
 • Læring i kontekst, udeskole og “hands on” øger i særlig grad sandsynligheden for, at det man har erfaret, erkendt og lært også huskes mange år efter – Langtidsholdbar læring!
 • Den gode relation mellem mennesker har enorm betydning for den personlige udvikling og lysten til læring. Jeg gør mig derfor umage med, at få alle med og for, at alle skal føle sig set, hørt og anerkendt
 • Det skal give bonus på “børnenes bundlinje”

LæseLises historie

Jeg har været uddannet lærer siden 1990 og har derfor meget erfaring med i bagagen. Jeg har undervist på alle klassetrin inden for både almen- og specialområdet. Jeg har løbende efteruddannet mig (link til CV) og styrket min viden, faglighed og handlemuligheder ift at øge mine elevers læringsudbytte og nysgerrighed. Det er altafgørende, at børn får en god skolestart og føler sig set, hørt og anerkendt menneskeligt såvel som fagligt. En øget indsats i indskolingsårene kan helt sikkert spare mange ressourcer, og ikke mindst dårlig trivsel og lavt selvværd længere fremme i skoleforløbet. I efteråret 2018 besluttede jeg derfor at realisere min vision om “LæseLise” – og skabe et læringsmiljø, hvor der er tid og ro til, at den enkelte elev kan “få lukket sine faglige huller” og komme trygt og sikkert i mål med læsning og stavning. Jeg trækker på min mangeårige erfaring og viden inden for skoleverdenen, og tilbyder derfor også andre ydelser indenfor skoleområdet. (link til ydelser)

LæseLises portefølje

Siden opstarten november 2018 har jeg haft fornøjelsen af, at arbejde med mange spændende opgaver:

 • Privatundervisning  individuelle forløb på Læsetrappens (link) læse- og stavemoduler.
 • Privatundervisning: basis-matematik, sproglig opmærksomhed/klar til læsning samt forløb med 9. kl. elev ift læsehastighed, skimmeteknik og stavning
 • Eneundervisning i læsning og stavning af elever på behandlingsskole.
 • Deltagelse i lejrskole med læse-værksted
 • Vejledning af lærere og pædagoger på specialskoler ift læseindlæring teori og praksis, materialer mm.
 • Test af indskolingselever for specialskole, obligatoriske test. Udarbejde handleplaner.
 • Afdækning af læseniveau samt læse-forløb i 0-.1. kl. ifm 6 ugers vikariat friskole
 • Hjemmeundervisning elev 12 år med autisme og skolevægring
 • Ugentlig skoledag med fagligt boost for indskolingselev, som pt mistrives i skolen.
 • Særlig indsats vedr udsat elev ift sproglig opmærksomhed/klar til læsning samt samspilstemaer (ICDP) – ugentlig skoledag á 10 gange med pædagog i sidemandsoplæring.
 • Forløb på 75 timer i klasse med behov for praksisvejledning, sidemandsoplæring og inspiration ift struktur, sproglig opmærksomhed, læseindlæring og udeskole.
 • Deltagelse i netværksmøder vedr elever med fokus på handleplaner.

Jeg har stadig plads til flere opgaver, så tøv ikke med at kontakte mig. Måske er der hul i kalenderen til netop det du/I mangler hjælp til.