Priser

Alkalær-modul af 10 timer*
4.250 kr.
Ekstra alkalær timer
375 kr./t
Undervisning - skoler**
350 kr./t
Undervisning - særlige forløb***
350 kr./t
Privatundervisning - enkelttimer****
275 kr./t
Kurser, vejledning & tests
Se nedenfor

* Hvert modul indbefatter desuden materialeudgifter på 8 – 1.500 kr.

** Vikartimer, støttelærer, hjemmeundervisning, skolevægring, specialundervisning, udeskoleforløb mm.

*** Enkeltelever; hele eller halve skoledage hos LæseLise, støtte, skolevægring, hjemmeundervisning

**** Læsehastighed, skimmeteknik, matematik indskoling, styrkelse af sproglig opmærksomhed og før-læsning ifm. skolestart /0.klasse, lektiehjælp, kognitiv træning ud fra CHIPS test

Kurser, vejledning og tests

☆ Kontakt mig for nærmere info om muligheder og priser 

Inspirations-workshops

✔️Læseindlæring
✔️Udeskole – læring i kontekstVejledning

✔️Læseindlæring
✔️ICDP vejledningsforløb og enkelttimer
✔️Pædagogisk/faglig vejledning og sparring på skolepraksis

 

Tests

Jeg er uddannet testlærer og laver faglige test indenfor dansk og matematik i grundskolen. Jeg tester og tilbyder intensiv, kognitiv træning ud fra resultaterne i CHIPS testen, som anvendes mange steder i indskolingen. Træningen styrker elevens evne til at lære i alle fag, tænke logisk og strategisk.
Kontakt mig for yderligere information og priser.

Pædagogisk-administrativt

✔️Beskrivelser af observationer og iagttagelser til brug for indstillinger, underretninger mm.
✔️Udarbejdelse af handleplaner
✔️Læsepolitik