Her på siden finder du info om:

✔️Alkalær: Læse- og staveundervisning for alle
✔️Privatundervisning og tests
✔️​ICDP – Relationskompetence

ALKALÆR
Alle kan lære at læse - også ordblinde!

Såfremt eleven har:

❓  motivationen

❓ et sprog

❓ et fungerende sanseapparat

så garanterer jeg, at eleven:

✔️ bryder læsekoden

✔️ bliver bedre til at forstå en tekst

✔️ bliver betydeligt bedre til at stave

✔️ får større selvtillid

HVAD ER LÆSETRAPPEN?

Læsetrappen viser den trinvise udvikling, som eleven skal gennemgå for at udvikle et sikkert fundament for at læse og stave. Eleven forbliver på hvert trin, indtil dette mestres helt sikkert. Først derefter bevæger eleven sig op ad trappen. Der er hele tiden mulighed for at gå tilbage til tidligere trin på trappen, såfremt det er nødvendigt at repetere. Visualiseringen af de forskellige trin gør det overskueligt, for både elever og forældre, at følge udviklingen og have næste mål for øje.

Privatundervisning og tests

~ Sproglige færdigheder ~

Styrkelse af sproglige færdigheder er fundamentet for starten på en god læseindlæring: bogstavernes navne og lyde, rim og remser, stavelser,
sange, højtlæsning, ordkendskab, begreber mm.  Enkelttimer efter individuelle behov.

~ Matematik ~

Undervisning på indskolingsniveau. Ved hjælp af test finder vi de faglige huller og ”fylder dem op nedefra” så eleven, ligesom i principperne  for læsetrappen, trin for trin får basismatematikken på plads, hvilket er helt afgørende for at kunne følge med på mellemtrinet. Enkelttimer efter individuelle behov.

~ Læsehastighed, læseteknik og grammatik ~

Til mellemtrins- og udskolingselever tilbyder jeg enkelttimer og små kurser efter individuelle behov (fx. skimmeteknik).

~ Hvordan hjælper jeg bedst mit barn? ~

Jeg afholder 2 timers kursus i min ”skolestue” for jer, der ønsker viden om, hvordan I bedst støtter jeres barns læseindlæring, så det kommer godt fra start. Slå jer gerne sammen med flere forældre. Kontakt mig for yderligere info om indhold, pris og ønsker til tidspunkt.

~ Test ~

Jeg er uddannet testlærer og laver individuelle faglige test indenfor dansk- og matematik i grundskolen. Kontakt mig for yderligere information og priser.

ICDP - Relationskompetence

ICDP vejledningsforløb for forældre

Løber du ofte ind i konflikter og misforståelser med dit barn? Føler du, at du har svært ved at forstå dit barn? Går I skævt af hinanden? ICDP programmet kan, gennem de 8 samspilstemaer, hjælpe dig med at se og forstå ”hvad der er på spil”, styrke din relationskompetence og skabe fundamentet for et godt samspil og positiv udvikling. Kontakt mig for uddybning og priser.

💡Læs mere om ICDP her:

https://www.blivklog.dk/icdp-pa-barnets-praemisser/

https://danskcenterfor-icdp.dk/icdp-hvad-er-det/